Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling i Rødovre Statsskoles Volleyball Klub – forkortet RS Rødovre Volley

RS Rødovre Volley indkalder til ordinær generalforsamling:
Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.00

Klublokalet ”pavillonen” – til venstre for Rødovrehallen

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af kasserer (Karin Finner Madsen, villig til genvalg)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Kristine Andersen, villig til genvalg, Pia Buhl, villig til

genvalg, Birgitte Vogelius, villig til genvalg)

9. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

Iflg. klubbens vedtægter § 9 kan man kun stemme ved personligt fremmøde. Vedtægterne kan ses på klubbens hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig og byde dig velkommen.

Følgende bilag er udsendt til alle medlemmer:

  • Dagsorden
  • Regnskab 2016
  • Budget 2017 (med regnskab 2015/16)
  • Forslag til vedtægtsændringer
  • Forslag til kontingentforhøjelse
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Bedste hilsner
Bestyrelsen