Børneattest

Vi følger DIFs regler.
Alle voksne trænere udfylder hvert år en børneattest, der indsendes til politiet.