Oprettelse og placering af nye sider

RS Rødovre Volleys hjemmeside – Manualer                                                 2015-07-26

Oprettelse af nye sider: 

01. RS Rødovre Volley hjemmeside
02. Log in
03. Kom ind på forsiden
04. Klik i på RS Volley i øverste venstre hjørne
05. Marker eller klik på ’SIDER’
06. Klik på ’TILFØJ NY’
07. Ny side kommer frem med overskriften ’TILFØJ NY SIDE’
08. Navngiv ny side
09. Klik på ’UDGIV’
10. Klik på ’SE SIDE’
Placering af siden:

01. Klik på RS Volley i øverste venstre hjørne
02. Marker eller klik på ’UDSEENDE’ i menuen
03. Klik på ’MENUER’
04. Marker feltet for siden du ønsker at tilføje og placere
05. Klik på ’TILFØJ TIL MENU’
06. Siden er nu tilføjet og er placeret nederst i menustrukturen
07. Flyt siden til ønskede placering ved at markere trekanten og træk feltet på plads
08. Siden gøres til underpunkt ved at trække feltet lidt til højre
09. Klik på ’GEM MENY’
10. Klik på RS Volley logoet i øverste venstre side
11. Kontroller, at siden er placeret rigtigt