Trænerens/Holdlederens værdier

Den voksne træner er en ulønnet frivillig, som  deltager, fordi det er sjovt.
Når forældre hjælper i træningen, er de ligestillet med de daglige trænere.

Træning
er velforberedt
styrer træningen
sætter spillere sammen under træningen
giver pause til spillere – der har brug for det
giver forældrene besked, hvis der er forhold, som kan begrænse en spillers udvikling
melder klart ud til den enkelte spiller om forventninger og krav, hvis spilleren har ønske om deltagelse på højereliggende hold
skiller ikke kammerater ad, med mindre det er efter aftale med barnet, og forældrene er orienteret

Kampe og stævner
hilser på modstanderens træner og dommerne inden kampen
siger altid tak for kampen til modstanderne og dommerne
udviser altid respekt overfor modstanderne
taler altid pænt om modstandere og deres spil
kommenterer aldrig domme under spillet
påpeger eget holds fejl, selvom disse ikke dømmes
diskuterer aldrig spilhandlinger med modstanderne under spillet
tager kontakt til den voksne dommervejleder, hvis man oplever fejlagtig pointgivning
går ikke i dialog med modstanderes forældre
sikrer at vi alene har vores trænere og reserver stående på sidelinjen
repeterer aftaler og regler overfor vores egne spillere inden de skal dømme
kan tage en uengageret spiller ud
kan lade en spiller blive ude i resten af et stævne
kan tale kontant til børnene i en timeout