Ryge- og alkoholpolitik

Klubbens mål for et røgfrit idrætsmiljø
Rødovre Kommunes sportshaller og idrætsanlæg er røgfrie områder både inde og ude.

Som udgangspunkt er det forældrenes ansvar, om unge (defineret som unger under 18 år) skal have lov til at ryge.

Klubbens regler for rygning:

  • Du ryger ikke som træner eller voksen, når du er sammen med børn og unge.
  • Du ryger ikke som træner eller voksen ved klubbens arrangementer, stævner og fester.

Klubbens alkoholpolitik
Som udgangspunkt er det forældrenes ansvar, om unge (defineret som unge under 18 år) skal have lov til at drikke alkohol.

Klubbens regler for alkohol:

  • Den gældende lovgivning og evt. lokale regler i haller og på skoler skal altid følges.
  • Unge under 16 år må ikke drikke alkohol, når de er i klubregi.
  • Til weekendstævner er det forbudt for alle unge under 21 år at drikke alkohol, med mindre der i det enkelte tilfælde er meldt andet ud fra arrangørens side og det er aftalt med træneren (ved indtagelse af alkohol, bliver holdet smidt hjem fra stævnet).