Hold

Ved opstarten af ungdomsafdelingen i 2003 havde RS Volley ikke et korps af trænere og ledere, og afdelingen blev alene startet ved engagerede forældres indsats.

Dette har vi siden fastholdt, og det er vores erfaring, at forældreinvolvering er en meget afgørende faktor for barnets fastholdelse af interessen for sporten.

Vi har derfor valgt at være en ”familieklub”, og arbejder i dagligdagen med følgende fokusområder:

  • I alle vores aktiviteter vil vi fokusere på, at der er muligheder for at forældre kan deltage og involvere sig efter eget ønske og mulighed,
  • Vi vil løbende sikre, at alle forældre kan få de rette forudsætninger for at involvere sig i arbejdet,
  • Alle forældre skal kunne være aktive med deres egne børn og således ikke ”hænge fast” i funktioner, som ikke involverer egne børn (med mindre man selv ønsker det)
  • Alle forældre skal involvere sig og deltage i klubbens aktivitetstilbud til børnene. Dette kan være som chauffør, holdleder, forældretræner, stævnehjælper og meget mere.

Det er vores mål, at et medlemskab ikke alene giver et barn motion, gode kammerater og oplevelser. Medlemskabet skal også give familien mulighed for fælles oplevelser og en sund fælles interesse, hvor forældrene har lyst til at medvirke aktivt til barnets fastholdelse af sport som fritidsinteresse.

Ved at have valgt denne model, er det afgørende, at der i hver gruppe er forældre, som vil påtage sig roller som forældretrænere, holdledere og/eller chauffører, da der ikke kan påregnes fast assistance fra forældre til børn i andre grupper.

Der vil selvfølgelig altid være opstartsassistance, når en forælder starter i en funktion, og der kan læses mere om de enkelte opgaver under ”Forældreopgaver” og ”Udvalgsopgaver”.