GENERALFORSAMLING 22.04.13

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Rødovre Statsskoles Volleyball Klub

onsdag den 22. maj 2013 kl. 19.00 i klublokalerne,
Nørrekær 8 (tidligere Milestedets Skole), 2610 Rødovre

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det foreløbne år
3. Evt. uddeling af priser
4. Forelæggelse af årsrapport ( inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af kasserer: Karin Finner Madsen, villig til genvalg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Helle Nygaard og Brian Culmsee udtræder begge
9. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt
Vedtægter for RS-Volley kan ses her: Vedtægter
Etiket: