Generalforsamling 2-5-2017

Kære medlem

Rødovre Statsskoles Volleyballklub indkalder til generalforsamling:

Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.00 i klublokalet bag Rødovrehallen

Vi byder på en sandwich og vand/øl. Af hensyn til forplejningen vil vi gerne du tilmelder dig til Karin Finner Madsen på: karin@4use.

 DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkommende forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Iflg. klubbens vedtægter § 9 kan man kun stemme ved personligt fremmøde.

Iflg. klubbens vedtægter § 9 skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 18. april 2017 - send til Karin Finner Madsen på karin@4use.

Vedtægterne kan ses på klubbens hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig og til at byde dig velkommen.

Bedste hilsner
Bestyrelsen
Rødovre Statsskoles Volleyballklub