Ekstraordinær generalforsamling 2016

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Rødovre Statsskoles Volleyball Klub Tirsdag den 15. november 2O16 kl. 19.00 Klublokalet "Den sorte barak" (til venstre for Rødovrehallen)

Formand Torben Thielow bød alle 16 fremmødte velkommen.

1. Valg af dirigent og referent
Bent Thorsen blev valgt som dirigent, og Birgitte Vogelius blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Han nævnte, at klubbens vedtægter, for hvad angår § 9 - Ordinær generalforsamling og § 12 - Ekstraordinær generalforsamling, er lidt tvetydigt formuleret, hvilket bestyrelsen bør overveje at få ændret på en ordinær generalforsamling.

2.Valg af stemmetæller
Betina Jeppsson og Karsten Jensen blev valgt.

3. Valg af formand - kandidat Peder Toftgaard
Peder Toftgaard blev valgt med stemmerne 21- for (af de 16 fremmødte havde flere forældre mere end deres egen ene stemme, da de stemte på deres børn under 16 års vegne), en enkelt valgte at undlade at stemme.

4. Eventuelt
Peder Toftgaard takkede for valget og takkede Torben Thielow for hans tid som formand og håbede, at han ville fortsætte det gode arbejde med at træne HU18-holdet. Herefter fik Torben Thielow overrakt en gave som tak for hans indsats

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 19.20.

Referatet er godkendt 18. november 2015:

Dirigent Bent Thorsen            Referent Birgitte Vogelius