Dagsorden ved ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Rødovre Statsskoles Volleyball Klub

Rødovre Statsskoles Volleyball Klub indkalder til ekstraordinær generalforsamling:

 

Tirsdag den 15. november 2016 kl. 19.00

Klublokalet ”Den sorte barak” (til venstre for Rødovrehallen)

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af stemmetællere
  3. Valg af formand. Kandidat Peder Toftgaard.
  4. Eventuelt

Iflg. klubbens vedtægter § 9 kan man kun stemme ved personligt fremmøde. Vedtægterne kan ses på klubbens hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig og byde dig velkommen.

Bedste hilsner 

Bestyrelsen