Fritid for dig

Hvad er Fritid for dig
Fritid for dig er en mulighed for at afprøve forskellige sportsgene.
Hvis du synes det er sjovt, kan du melde dig ind i klubben.

Hvem kan deltage
Alle børn i Rødovre i alderen 10-14 år.

Hvordan tilmelder jeg mig
Tilmeldingen sker via Rødovre Kommunes hjemmeside.

Hvad koster deltagelsen
Rødovre Kommune fastsætter hvert år en pris for deltagelsen.

Hvornår
Fritid for dig deles op i fire perioder.

Tilmelding
Via dette link
https://www.rk.dk/milestedets-ungdomshus/fritid-for-dig/generelt/